2014 dagpas

Medische fitness

Medische Fitness richt zich op het verhelpen van specifieke klachten en het beter kunnen functioneren met een bepaalde aandoening. Er wordt altijd gewerkt met een trainingsprogramma dat inspeelt op het individuele klachtenpatroon. Medische Fitness is een succesvolle behandelmethode bij diverse aandoeningen van het cardiovasculaire- (hart), pulmonaal systeem (long) en het houding- en bewegingsapparaat. Medische Fitness is geschikt voor mensen met een (tijdelijk) lagere belastbaarheid. Mogelijke indicaties zijn preventie, sportblessures, long-, hart- en vaatziektes, rug-, nek-, schouder-, bekken-, en knieklachten. 

De revalidatie…

Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden bij mensen met blijvend of langdurig lichamelijk letsel of met een functionele beperking. Revalidatie betreft complexe problematiek als gevolg van ziekte, operatieve ingreep, slijtage, een ongeval of een aangeboren aandoening.

Wanneer u een operatie heeft ondergaan kunt u hiermee bij ons terecht. Wij zorgen voor een zeer nauwkeurig opgezet revalidatieschema. Samen met u streven wij ervoor dat u aan uw operatie geen blijvende beperking overhoudt.

Met revalidatie beogen we een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt te verkrijgen. Met deze zelfstandigheid en zelfredzaamheid bedoelen we tevens reïntegratie in werk, onderwijs, sport, hobby’s etc.

Maak nu een afspraak voor medische fitness